วันเสาร์ , 20 มกราคม 2018
Breaking News
You are here: Home » Tag Archives: Web Design

Tag Archives: Web Design

ส่วนเทคโนโลยีจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS3

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG_9048

โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรม

Scroll To Top