วันพุธ , 27 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

channan

พระมหาชำนาญ  มหาชาโน (พูดเพราะ) ดร.
ผู้อำนวยการ
การศึกษา :ป.ธ.9, พธ.บ.,วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
tel_pix  8082
email_pix  chamnan@mcu.ac.th

PiTi

นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล
รองผู้อำนวยการ
การศึกษา : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. (ปรัซญา),วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
tel_pix 8170
email_pix thanachai@mcu.ac.th

Scroll To Top