วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » อัพโหลดไฟล์ข้อมูลประวัติผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

อัพโหลดไฟล์ข้อมูลประวัติผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ตามที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในการนี้  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสเทศ  จึงขอข้อมูลประวัติผู้บริหาร  โดยสามารถถ่ายสำเนาแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ส่วนเทคโนโนโลยีสารสนเทศ และส่งมาที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออัพโหลดผ่านเว็บไซต์  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf ไอคอน ดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข้อความ

docดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อัพโหลดไฟล์ประวัติผู้บริหาร

Upload
Scroll To Top