วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ส่วนเทคโนฯจัดประชุม คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7

ส่วนเทคโนฯจัดประชุม คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7

25 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00  – 17.00 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 7) โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโนดรผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top