Tuesday , 25 June 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ emeeting.mcu.ac.th วันที่ 16 เม.ย. 61 เวลา 11.00-13.00 น.

ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ emeeting.mcu.ac.th วันที่ 16 เม.ย. 61 เวลา 11.00-13.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ emeeting.mcu.ac.th และย้ายระบบจากวัดมหาธาตุ ไปติดตั้งใหม่ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. ส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075 ภายใน 8074, 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top