Saturday , 6 June 2020
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » มจร วข.พะเยา ร่วมกับ ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม การสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอน ยุค 4.0

มจร วข.พะเยา ร่วมกับ ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม การสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอน ยุค 4.0

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นายธนาชัย บูรณวัฒนากุล รก.รอง.ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G Suite for Educationณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา การอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพระราชปริยัติ,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานในการเปิดและปิดการอบรม พร้อมวุฒิบัตรแก่ ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเนื้อหาการอบรมเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีและเหมาะสมต่อการนํามาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น Mail, Calendar, Drive,Docs, Sheets, MCU e-Meeting สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นของฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานใดๆ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
G Suite for Education :
ความเป็นมา, ข้อตกลงใช้งาน, บริการของ G Suite, ประโยชน์ที่ได้รับ,สมัครใช้งาน
Mail :
ลงชื่อเข้าใช้งาน, ส่ง e-Mail (คนเดียว หลายคน กลุ่ม), รับและจัดเก็บ e-Mail, ลบ e-Mail, ตั้งค่าการใช้งาน(ภาษารูป ข้อความเริ่มต้น ลายเซ็น),ความปลอดภัย (Password e-Mail สํารอง), โอนข้อมูลเมล์เก่า
Contacts :
เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อผู้ติดต่อ, สร้างกลุ่มผู้ใช้, นําเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
Drive :
ดาวน์โหลด/อับโหลดไฟล์, ลบ/เรียกคืนเอกสาร, จัดระเบียบเอกสารด้วย Folder,แชร์เอกสาร,การสร้างทีมไดฟ์
Calendar :
มุมมองปฏิทิน,เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เรียกคืนกิจกรรม, แชร์กิจกรรม, นัดประชุม, นําเข้า/ส่งออกปฏิทิน
Forms :
การสร้างแบบประเมินออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์ และคลังข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจ คำนวนคะแนนอัตโนมัติ
MCU e-Meeting :
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมออนไลน์แบบไร้กระดาษ)
อบรม ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา