วันศุกร์ , 22 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream” ให้แก่คณะพุทธศาสตร์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream” ให้แก่คณะพุทธศาสตร์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream” และมีการอบรม G Suite for Education เพิ่มเติมด้วย ให้แก่บุคลากรคณะพุทธศาสตร์  ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top