วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประจำเดือนมกราคม ๖๑

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประจำเดือนมกราคม ๖๑

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top