วันอาทิตย์ , 27 พฤษภาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งดับกระแสไฟฟ้า มจร อยุธยา ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า มจร อยุธยา ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

เนื่องด้วยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มจร อยุธยา จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อและทดสอบระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องงดให้บริการระบบเครือข่ายภายใน มจร อยุธยา เป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ หลังจากการเชื่อมต่อและทดสอบระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายส่วนกลางวัดมหาธาตุและวัดศรีสุดาราม วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 35248075 ภายใน 8075
e-mail : network@mcu.ac.th

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top