วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » บรรยายกาศการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

บรรยายกาศการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

บรรยากาศการอบรมในเช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นวันแรกของการอบรม หลักสูตร

การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top