วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม e-Meeting

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม e-Meeting

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ให้แก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุม

ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาและดูแลระบบ MCU e-Meeting เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพจากโทรศัพท์มือถือ

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top