วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » 19 กันยายน 2560 ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนฯ

19 กันยายน 2560 ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนฯ

19 กันยายน  2560  เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุม  โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน  มีวาระพูดถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top