Saturday , 6 June 2020
Breaking News

ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) 
เนื่องด้วย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งว่ามีการแอบใช้งาน Username ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้อื่น โดยการสุ่ม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้งาน ที่มีรูปแบบรหัสที่ส่วนเทคโนฯ ให้ไปตั้งแต่แรก ดังนี้
-แบบวันเดือนปีเกิด : DDMMYYYY 
-แบบรหัสนิสิต 10 หลัก : 5xxxxxxxxx
-แบบผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ : NAME_SUR
ให้เปลี่ยนรหัสใหม่ ทันทีที่ได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้งาน โดยการ หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้พิมพ์ที่ URL ของบราวเซอร์ “http://logout.mcu/
แล้วคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”