วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » บรรยากาศการอบรมวันแรกการพัฒนา Apps บนระบบปฏิบัติการ Android

บรรยากาศการอบรมวันแรกการพัฒนา Apps บนระบบปฏิบัติการ Android

บรรยากาศการอบรมวันแรกหลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android ในวันนี้ (วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐) เป็นวันแรก โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top