วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน สำหรับคณาจารย์จากวิทยาเขต ในเช้าวันนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) วันเป็นแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก และได้เริ่มการบรรยาย โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายอภิชาติ รอดนิยม เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top