Wednesday , 20 June 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ประชุมผู้บริหารและบุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยพระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน หารือถึงความเคลื่อนไหวของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศในวาระต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง ๓ กลุ่มงาน คือ ๑.กลุ่มงานบริหาร ๒.กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๓.กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top