วันพุธ , 12 ธันวาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจร่วมอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจร่วมอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจร่วมอบรม
หลักสูตร Graphic Design for Web

ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 โซน C  อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ :
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับคลิก

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top