วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง (วันที่ ๕ กรกฎาคม) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*ขอขอบคุณรูปภาพจาก Boonlom MCU

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top