วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ภาพบรรยากาศวันปิยมหาราช ในช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ภาพบรรยากาศวันปิยมหาราช ในช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ภาพบรรยากาศวันปิยมหาราช ในช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top