วันศุกร์ , 16 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ภาพบรรยากาศการอบรม Web I Development Fundamental Level

ภาพบรรยากาศการอบรม Web I Development Fundamental Level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บระดับพื้นฐาน ๑ (Web I Development Fundamental Level) (HTML5 + CSS3) สำหรับส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องบริการ ๔ (ห้องบริการการสืบค้นอินเทอร์เน็ต) ส่วนหอสมุดกลาง ชั้น ๓ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรม

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้เมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top