วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเว็บไซต์ส่วนงาน (www2 และ www5) และระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) วันที่ 4 มิ.ย. 60 เวลา 01.00-12.00 น.

ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเว็บไซต์ส่วนงาน (www2 และ www5) และระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) วันที่ 4 มิ.ย. 60 เวลา 01.00-12.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (www2.mcu.ac.th และ www5.mcu.ac.th) และระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อรองรับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 01.00 – 12.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้เว็บไซต์ของส่วนงานบางแห่ง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top