วันพุธ , 19 กันยายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » 29 พ.ค. 60 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนฯ จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษา

29 พ.ค. 60 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนฯ จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษา

29 พฤศภาคม 2560  เวลา 09.30  น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top