วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » การอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS

การอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS

บรรยากาศการอบรมการดำเนินการด้านงบประมาณโดยระบบโปรแกรม MIS และอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top