วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » งดให้บริการ ระบบเครือข่าย มจร วังน้อย ชั่วคราว เนื่องจากปิดซ่อมไฟฟ้าแรงสูง

งดให้บริการ ระบบเครือข่าย มจร วังน้อย ชั่วคราว เนื่องจากปิดซ่อมไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องด้วยมีการประกาศจากกลุ่มงานอาคารสถานที่ จะปิดระบบไฟฟ้าอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศต้องงดให้บริการระบบเครือข่ายชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายเฉพาะ มจร วังน้อย จะไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top