วันจันทร์ , 16 กรกฎาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ส่วนเทคโนฯ มจร จัดประชุมกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม งานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

ส่วนเทคโนฯ มจร จัดประชุมกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม งานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สหประชาชาติและพุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top