วันพุธ , 27 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญชมถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้ง ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เชิญชมถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้ง ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เชิญชมถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้ง ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สามารถรับชมผ่านช่องทางดังนี้

1.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “www.mcu.ac.th
2.แอพพลิเคชั่น “MCULive”ดาวน์โหลดได้ทีี่ 

AppStore  ลิ้งค์ :https://itunes.apple.com/us/app/mculive/id1129674156?mt=8

Google Play ลิ้งค์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_yo_sung.MCULiveBroadcasting

3.Facebook Live ผ่านแฟนเพจ “MCUIT” ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/itmcu/

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top