วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS3

ส่วนเทคโนโลยีจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS3

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG_9048

โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top