วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปิดปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 – c115 ชั่วคราว

ประกาศ ปิดปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 – c115 ชั่วคราว

ประกาศ ปิดปรับปรุง ! ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 – c115 ชั่วคราว

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

p400x400

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top