วันศุกร์ , 16 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » กองกลางจัดอบรมระบบ HR แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

กองกลางจัดอบรมระบบ HR แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์) เป็นวันแรกของการอบรม พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนำไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้าก่อนทำการอบรมประจำวัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top