วันจันทร์ , 16 กรกฎาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑๒

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑๒

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

page-web-60-2-16

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top