วันจันทร์ , 16 กรกฎาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร วังน้อย อยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top