วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม Google Slide

ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม Google Slide

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การนำเสนอด้วย Google Slide” ให้แก่คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ มจร ผู้สนใจ โดยมี นางสาวสุพัตรา  ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_8372

ภาพบรรยากาศการอบรม และรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top