วันศุกร์ , 16 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อเช้า กองวัสกุลณี บิดาของนางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบห้องอัตโนมัติ (VTLS)
ณ วัดใดใหญ่ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top