วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างฟอร์ม Google Form

ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างฟอร์ม Google Form

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตร การสร้างฟอร์ม Google Form

25112559

ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ นี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top