วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการเว็บไซต์ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (www5)

ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการเว็บไซต์ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (www5)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (www5.mcu.ac.th)

ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 01.00 – 06.00 น.  ส่งผลให้เว็บไซต์ของส่วนงานดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

 1. วิทยาเขตนครราชสีมา nkr.mcu.ac.th
 2. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี www.rbr.mcu.ac.th
 3. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด www.roiet.mcu.ac.th
 4. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ www.cyp.mcu.ac.th
 5. หน่วยวิทยบรการ จ.สงขลา www.songkhla.mcu.ac.th
 6. หน่วยวิทยบรการ จ.สุราษฎร์ธานี www.surat.mcu.ac.th
 7. หน่วยวิทยบรการ จ.จันทบุรี www.chan.mcu.ac.th
 8. หน่วยวิทยบรการ จ.สระแก้ว www.sakaeo.mcu.ac.th
 9. หน่วยวิทยบรการ จ.มหาสารคาม www.msk.mcu.ac.th
 10. หน่วยวิทยบรการ จ.อุทัยธานี www.uthai.mcu.ac.th
 11. วารสารหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ www.journal-socdev.mcu.ac.th
 12. ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล www.eval.mcu.ac.th
 13. โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) “แม่ไก่” www.tft.mcu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075 ภายใน 8074, 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top