วันศุกร์ , 16 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Drive

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Drive

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การใช้งาน Google Drive” ให้แก่คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ โดยมี นายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_8232

อัลบั้มภาพการอบรม และรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top