วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน

อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน

อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนหอสมุดกลาง – ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top