วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » กองวิชาการจัดอบรม OJS กลุ่มที่ ๑

กองวิชาการจัดอบรม OJS กลุ่มที่ ๑

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  กองวิชาการจัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI” กลุ่มที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชาการ นำไหว้พระ และกล่าวต้อนรับทักทายผู้เข้าอบรม จากนั้นได้มีการบรรยายการใช้งานระบบวารสารออนไลน์ (e-journal) โดย นายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ OJS (ojs.mcu.ac.th) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระบบ OJS จากกองวิชาการ

IMG_8209

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top