วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยเครือข่าย มจร วัดมหาธาตุ

ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยเครือข่าย มจร วัดมหาธาตุ

ส่วนเทคโนโลยีสารสเนทศ จะทำการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) และระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ที่ มจร วัดมหาธาตุ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. และ วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 – 23.00 น. ซึ่งต้องปิดระบบชั่วคราวเป็นบางช่วงเวลา อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 35248 075 ภายใน 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top