วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » งดให้บริการระบบเครือข่ายและโทรศัพท์ มจร วังน้อย ชั่วคราว

งดให้บริการระบบเครือข่ายและโทรศัพท์ มจร วังน้อย ชั่วคราว

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะมีการดับไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายและโทรศัพท์ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About เอกพล สร้อยจิตร

Scroll To Top