วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คำถามที่พบบ่อยในการใช้งาน Google Apps For Education

คำถามที่พบบ่อยในการใช้งาน Google Apps For Education

GoogleAppslogo
หลังจาก Google Apps For Education ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
โดยเข้าระบบได้ที่ mail.mcu.ac.th (จะมีคำแนะนำให้ใส่อีเมล์ตัวอย่าง example@mcu.ac.th)

mcumail01
*รูปหน้าต่าง Login ระบบ MCU-Mail ระบบใหม่ (Google Apps for Education)
สำหรับผู้ที่ใช้ MCU-Mail อยู่ก่อนแล้ว ข้อมูลในอีเมล์เดิมของท่าน จะคงอยู่ที่ oldmail.mcu.ac.th

mcumail02
*รูปหน้าต่าง Login ระบบอีเมล์เก่า oldmail.mcu.ac.th
ได้มีคำถามที่พบบ่อย ดังนี้

ถาม : สมัครใช้งานอีเมล์ใหม่ได้ที่ไหน?
ตอบ : สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครใช้งานอีเมล์ใหม่ ให้สมัครได้ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร 0-3524-8082 ภายใน 8075, 8195 Fax 0-3524-8083
เว็บไซต์ : http://www2.it.mcu.ac.th, E-Mail : network@mcu.ac.th
*หากกด Create Accout ในหน้า Google จะเป็นการสมัคร Gmail ตามปกติ ไม่ใช่การสมัคร MCU-Mail นะครับ

ถาม : MCU-Mail กับ Gmail ต่างกันอย่างไร?
ตอบ : ต่างกัน 2 อย่าง
1. ต่างกันโดยชื่อ MCU-Mail จะได้ชื่อว่า example@mcu.ac.th Gmail จะได้ชื่อว่า example@gmail.com
2. ต่างกันได้สถานะ MCU-Mail เป็นอีเมล์สำหรับการศึกษา โดยจะมีฟังก์ชั่นสำหรับการศึกษาเพิ่มขึ้นมาจาก Gmail ปกติ เช่น Google Classroom เป็นต้น

ถาม : ถ้าเรามี Gmail อยู่แล้ว จะสมัคร MCU-Mail เป็นชื่อเดิมได้หรือไม่?
ตอบ : ได้ เพราะชื่ออีเมล์ต่างกันอยู่แล้ว

ถาม : ข้อมูลในอีเมล์เดิม ยังอยู่ไหม และนำมาใช้ในอีเมล์ใหม่ได้หรือไม่?
ตอบ : ข้อมูลอีเมล์เดิมยังถูกเก็บไว้ที่ oldmail.mcu.ac.th ท่านสามารถ Login เข้าไปใช้งานตามปกติได้ แล้วดาวน์โหลดข้อมูลเดิมมาใส่ไว้ในอีเมล์ใหม่ได้

หากไม่มีคำถามที่ท่านสงสัย โปรดส่งคำถามไปที่ https://www.facebook.com/itmcu/messages/

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top