วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » บรรยากาศการอบรมเทคนิคการจัดการความรู้สู่สาธารณะด้วยสื่อสิ่งพิมพ์

บรรยากาศการอบรมเทคนิคการจัดการความรู้สู่สาธารณะด้วยสื่อสิ่งพิมพ์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการความรู้สู่สาธารณะด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing)” ให้แก่คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมี ดร.เกษม แสงนนท์ อาจารย์ประจำวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_7808

ภาพบรรยากาศการอบรม และการรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top