วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » พระครูพิศาลสรวุฒิ ผอ.กองสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

พระครูพิศาลสรวุฒิ ผอ.กองสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูพิศาลสรวุฒิ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี นางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top