วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปลูกต้นไม้อนุสรณ์ ๖๑ ปีพระพรหมบัณฑิต

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปลูกต้นไม้อนุสรณ์ ๖๑ ปีพระพรหมบัณฑิต

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และพระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเจ้าภาพปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ อนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ณ บริเวณรอบศาลาทรงไทย “๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top