วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » รับวุฒิการอบรม Mind Map

รับวุฒิการอบรม Mind Map

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ การอบรมหลักสูตรเทคนิคการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอด้วยผังมโนภาพ (Mind Map) โดยมี ดร. เกษม แสงนนท์ ผู้เชี่ยวชาญ Mind Map เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_7612

ภาพบรรยากาศและอบรม และรับวุฒิบัตร

*คลิกที่ภาพเพื่อรับชมภาพและบันทึกภาพขนาดใหญ่

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top