วันพุธ , 27 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Pre-CCNA เยี่ยมชมห้องเซิฟเวอร์วังน้อย

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Pre-CCNA เยี่ยมชมห้องเซิฟเวอร์วังน้อย

ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายหลักสูตร Pre-CCNA ซึ่งเดินทางมาจากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวังน้อย เพื่อประกอบการบรรยาย โดยมีนายศรี  แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เป็นวิทยากรบรรยาย

DSC_0075

ณ ห้องเซิฟเวอร์ ชั้น ๔ สำนักงานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top