วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » รับวุฒิบัตรหลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รับวุฒิบัตรหลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่เจ้าหน้าที่จากห้องเรียนหน่วยวิทยบริการ

IMG_2256

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย โดยมีพระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.

อัลบั้มภาพการรับมอบวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top