วันพุธ , 23 พฤษภาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอระบบเทคโนโลยีการศึกษา ต่อผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอระบบเทคโนโลยีการศึกษา ต่อผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 พระมหาศรีทนต์ สมาจาโร รอง.ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนฯ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง พระครูพิศาลสรวุฒิ ผอ.กองสื่อสารองค์กร ตัวแทนจากคณะทั้ง 4 คณะ และเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอระบบเทคโนโลยีการศึกษา โดยบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอโซลูชั่นระบบการประชุมผ่านทางไกลแบบดิจิตอล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top