วันพุธ , 27 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมใหญ่ประจำปี

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมใหญ่ประจำปี

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ประจำปี ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม  และมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_7065IMG_7067IMG_7086IMG_7055

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top