วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » มอบวุฒิบัตรการอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

มอบวุฒิบัตรการอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ในบ่ายวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๖.๓๐ น.

DSC_0003DSC_0004DSC_0001

โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

DSC_0008

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top